Algemeen

Openscheermes, verleent u hierbij toegang tot www.openscheermes.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Openscheermes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Openscheermes spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Transactie’s die voldaan zijn worden mogen ten alle tijden geannuleerd worden.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Openscheermes.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Openscheermes. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Openscheermes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy regelement

Openscheermes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling(en) te kunnen afhandelen en zo goed mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Openscheermes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Openscheermes. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende producten en diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en te controleren.
Tevens na betaling een bevestiging te sturen via een beveiligde codering om u op de hoogte te houden.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link onder aan de email.
Als u bij Openscheermes een bestelling plaatst bewaren wij, uw gegevens op een beveiligde server, waarin de codering de gegevens wegschrijft.
De gegevens van klanten worden na een jaar verwijdert uit ons systeem. Openscheermes gebruikt dit uitsluitend voor de boekhouding en om de verkoopcijfers hier uit te baseren.

Openscheermes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Openscheermes gebruikt cookies om u te herkennen bij een bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij www.openscheermes.nl geen cookies ontvangt.

Overig

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy regelement of disclaimer van Openscheermes, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
Wij mogen ten alle tijden de informatie van tijd tot tijd wijzigen, mocht dit het geval zijn dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.